Koučink

Koučink

Koučink je pro mě velká a jedinečná  možnost  uvědomění si, co potřebuji, za čím chci a toužím jít, jaké jsou moje možnosti vzhledem k sobě i druhým a světu, jaké mám nástroje, vlastní zdroje a životní zkušenosti, motivace, jestli je to reálné, a pokud ano, nalezení řešení s následnými kroky za vytouženým cílem. Oproti terapii je způsobem rychlým, jak začít žít plnohodnotný smysluplný život z vlastních zdrojů.

Je pro mne sílou  vody, potoka, řeky, která ví kam jít a nenásilně teče svým směrem a překonává překážky co jí přicházejí do cesty, a přesto dopluje k moři, oceánu.

Věřím, že přesně takovou sílu a odvahu máme v sobě, je uvnitř každého z nás.


Nabízím

Jako kouč ICF Member nabízím individuální Dasein koučink:

  • nalezení co potřebuji, uvědomění, co je pro mě důležité a kam chci jít, naplánování kroků a vykročení
  • všímavý koučink, práce s emocemi
  • work-life balance (fyzická a duševní pohoda vzhledem k práci a volnému času, aktivní-pasivní odpočinek, práce se stresem...)
  • well-being ( uvědomění si propojenosti - fyzické a duševní zdraví, smysluplnost života, vztahy, sounáležitost, komunita, finance - spokojený život)
  • motivace a vykročení ke změně teď, nikdy není pozdě začít
  • přemostění či pevný most mezi nemocí, terapií a reálným, pro mě novým životem
  • stravovací návyky, když se nemohu hnouti z místa (vyváženost, hubnutí i přibrání, nejenom vlivem životního stylu, ale i např. nemocí (např. diabetes), úrazem

Koučink může probíhat i formou v přírodě, dle dohody a potřeb klienta.

Potřebujete se dozvědět více?