Poradenství

Poradenství, koučink na cestě změny životního stylu

  • péče o člověka v celé jeho šíři, na cestě změny životního stylu (změna práce, rekvalifikace, dietologické poradenství, pohyb, ..aj.)
  • psychosomatické problémy, práce s tělem a psyché (bolesti hlavy, žaludku, kloubů..., ekzémy, zažívací obtíže... aj.)
  • poruchy příjmu potravy (komplexní přístup)
  • změna stravovacích návyků (viz výživové poradenství)
  • provázení sny (samostatně či jako součást komplexního přístupu)
  • meditační cvičení zaměřené na harmonizaci, stabilitu a energii v komplexním přístupu
  • terapeutické - peripatetické procházky:
  • Peripatetické terapeutické procházky jsou inspirovány Aristotelem, který se svými žáky při výuce chodil. Chůze je nejpřirozenější lidský pohyb, obnovuje se naše přirozené myšlení, dochází k harmonizaci mysli a těla. Příroda nás léčí a pobyt v přírodě je též nejpřirozenější formou spojení péče o duši a tělo.

Každý člověk je jedinečný a zaslouží si péči, která mu je "vlastní", míním tím péči nejenom o tělo, ale i o duši a vztahy, které si během života vytváříme.

Vše je vzájemně propojené a jedno bez druhého nemůže býti. Pokud máme práci, která nás baví, máme přátele a koníčky a fungující rodinu, pokud jsme spokojeni se svým tělem a přijímáme se, jsme šťastní. Může nastat malá odchylka v jedné z oblastí a dostáváme se do nerovnováhy. Proto je důležité starat se o všechny složky našeho života, tak aby vzhledem k našemu "já" byly vyrovnané.

V našem životě mohou nastat okamžiky, kdy nevíme jak dál... nabízím Vám starostlivost, provázení Vaší životní změnou.

Věřím, že naše zdraví a životní spokojenost je otázkou nejenom životního stylu, ale též rovnováhou emocí, vztahů, myšlení, chování k sobě a druhým. Znalost sebe sama a pozitivní vztah k sobě ovlivňuje naše vztahy, fyzické a psychické zdraví.

"Každá cesta je neopakovatelná a každý osud je jedinečný" Čarodějka z Portobella, Paulo Coelho

Nedílnou součástí našeho života je i spánek a s ním spojený snový život.

Zdravý a plnohodnotný spánek můžeme označit za jeden z nejmocnějších elixírů na psychickou a i tělesnou pohodu. Po zdravém spánku můžeme být ve dne skutečně vzhůru a radovat se ze života plnými doušky.

Náš lidský i snový život je propojený životní zkušeností. Tato životní zkušenost je stále jedna, tatáž a je vlastní a jedinečná danému snícímu jedinci. Porozuměním něčemu ve snovém životě můžeme porozumět něčemu v našem bdělém životě. Naše životní zkušenosti jsou spojnicí, která umožňuje toto porozumění. Vždy jde o porozumění naší vlastní jedinečné životní zkušenosti se světem.

Výklad snů je velmi důležitou součástí psychoterapie, jak dokládá existence Freudova díla Výklad snů z roku 1900. Způsoby práce se sny se u jednotlivých psychoterapeutických směrů velmi liší.

Přináším Vám daseinsanalytický výklad snů, přesněji řečeno nejedná se o klasický výklad snů, ale o provázení snem daného klienta.

Toto provázení přináší vlastní porozumění své životní zkušenosti, svým možnostem v životě a porozumění svého bytí ve svém žitém světě.

Nejedná se o výklad snů se symboly, vzorci a modely, ale s významy a souvislostmi věcí samých, tak jak se nám ukazují. Ukazuje se, že porozumění a pozornost věnovaná snům má svůj význam pro lidské zdravé bytí.

Ceník poradenství v oblasti psychoterapie