Co Vám nabízím

Koučink, Komplexní poradenství   v oblasti životního stylu

"Pohádková vílo, řekni mi prosím tě, proč jsem tak strašně hubený a ošklivý, proč tak nešikovný, proč právě já mám obrovský orlí nos a proč na mě kluci ve škole pořád pokřikují hopsající pelikán? V čem jsem horší než oni, a vůbec, co jsem jim udělal, a celému světu, že mám takovou strašnou smůlu, že se mi nic nedaří." "Myslíš? Kdybys chtěl, mohu Ti splnit jakékoliv přání Hansi Andersene. Zvol si svou cestu životem, po které chceš jít a já tě po ní povedu až k vytouženému cíli." "Chtěl bych v životě něco velkého dokázat, ty moje krásná pohádková, vysněná vílo... to něco mi rozechvívá srdce... chtěl bych vidět tvé oči, tvojí tvář, jsi-li celá jako tvůj hlas musíš být ztělesněná líbeznost..."   "jsem jen malá mořská víla..."  "prosím tě ukaž se mi... nesmím, ale když zavřeš oči a nakloníš se nad vodu podám Ti ruku."


Spolu se zastavíme, zmapujeme kde jste, kam si přejete jít, co je pro Vás důležité a smysluplné, jaká je Vaše cesta a cíl.

Najdete si pro Vás to nejlepší vhodné řešení vzhledem k Vašim možnostem.

Budu Vás provázet na Vaší cestě tak, aby pro Vás byla změna vlastní, trvale udržitelná a cítili jste se svobodně a bezpečně. Důležité je pro mě vytvoření vzájemného důvěrného vztahu a mlčenlivost.

Někdy nevíme jak začít, kudy se vydat nebo se točíme v kruhu. Vzájemným rozhovorem, nasloucháním a Vaším uvědoměním se  cesty začnou otevírat.

Můžeme se dotknout všech oblastí života, které spolu vzájemně souvisí (fyzická stránka, pohyb, duševní pohoda, smysluplnost života, zdraví, nemoc, chronická bolest, stres, relaxace, vztahy, výživa, význam spánku, snů..). Každé, jakékoli téma je to správné, je Vaše.

Věřím, že vyvážená strava, pohyb a pozitivní nastavení mysli má zásadní vliv na fyzické i duševní zdraví, na kvalitu a délku našeho života. Chceme-li posílit naše prožívání života, musíme posílit i tělo, a to jak vhodnou výživou, tak pohybem a opačně, a taktéž se i starat o naše duchovní hodnoty, o životní radosti. Vše spolu souvisí a je vzájemně propojené. K nedílné součásti patří  i zdravý a plnohodnotný spánek.

Vše je propojené a jedno bez druhého nemůže býti. Pokud máme práci, která nás baví, máme přátele a koníčky a fungující rodinu, pokud jsme spokojeni se svým tělem a přijímáme se a vidíme smysl svého žití, tak jsme spokojení, šťastní a radostní. Může však nastat malá odchylka v jedné z oblastí a dostáváme se do nerovnováhy. 

Proto je důležité starat se o všechny složky našeho života tak, aby vzhledem k našemu "já" byly vyrovnané.

Každý člověk je jedinečný a zaslouží si péči, která je mu "vlastní", míním tím péči nejenom o tělo, ale i o duši a vztahy, které si během života vytváříme. Je pro mě důležité přijímat každého člověka jako čistou lidskou bytost bez hodnocení, s úctou, lidskou důstojností a vírou v jeho schopnosti.


Zajímá Vás více informací?