Komplexní Poradenství

Komplexní poradenství životního stylu

Poradenství ke mně přichází jako hluboké spojení dvou lidských bytostí. Je pro mě setkáním člověka s člověkem. Je pozastavením a vhlédnutím se do životního jedinečného příběhu každého z nás jako čisté bytosti. V naladění se na sebe a v rozhovoru přichází porozumění svému vlastnímu životu. Postupujeme krůček po krůčku, dle potřeb a znovunalezením sebe sama/samotného se odkrývají skryté možnosti, vnitřní zdroje a řešení. Zvědoměním si, co je nám vlastní a přirozené, se odkrývá, co potřebuji.

Přistupuji ke každému individuálně, dívám se celistvě a věřím, že nikdy není pozdě vykročit novým směrem, začít od znova.

Věřím, že největší sílu pro uskutečnění jakékoli změny či snu v našem životě máme v sobě, je uvnitř v nás.

Věřím v sílu přírody, pobytu a procházkám venku na čerstvém vzduchu. Inspirací mi je vlastní zkušenost a peripatetické terapeutické procházky založené řeckým filosofem Aristotelem, který se se svými žáky při výuce procházel. Chůze je nejpřirozenější lidský pohyb. Obnovuje se naše přirozené myšlení, dochází k harmonizaci mysli a těla.

Příroda nás léčí a pobyt v přírodě je též nejpřirozenější formou péče o naše duševní a tělesné zdraví.

Zdraví přichází, pokud žijeme v harmonii se svojí přirozeností, ve svobodném žití.

Naše zdraví a životní spokojenost je otázkou nejenom životního stylu, ale též rovnováhou emocí, vztahů, myšlení, chování k sobě a druhým. Znalost sebe sama a pozitivní vztah k sobě ovlivňuje naše vztahy, fyzické a psychické zdraví.

Nedílnou součástí našeho života je i spánek a s ním spojený snový život.

Zdravý a plnohodnotný spánek můžeme označit za jeden z nejmocnějších elixírů na psychickou a i tělesnou pohodu. Po zdravém spánku můžeme být ve dne skutečně vzhůru a radovat se ze života plnými doušky.

Náš lidský i snový život je propojený životní zkušeností. Tato životní zkušenost je stále jedna, tatáž a je vlastní a jedinečná danému snícímu jedinci. Porozuměním něčemu ve snovém životě můžeme porozumět mnohému v našem bdělém životě. Naše životní zkušenosti jsou spojnicí, která umožňuje toto porozumění. Vždy jde o porozumění naší vlastní jedinečné životní zkušenosti se světem.

Přináším Vám daseinsanalytický výklad snů, přesněji řečeno nejedná se o klasický výklad snů, ale o provázení snem daného klienta. Toto provázení přináší vlastní porozumění své životní zkušenosti, svým možnostem v životě a porozumění svého bytí ve svém žitém světě. Nejedná se o výklad snů se symboly, vzorci a modely, ale s významy a souvislostmi věcí samých, tak jak se nám ukazují. Ukazuje se, že porozumění a pozornost věnovaná snům má svůj význam pro lidské zdravé bytí.

Nabízím

  • komplexní poradenský přístup v rámci poruch příjmu potravy, (životní příběh, vztahové souvislosti, výživa, pohyb...)
  • psychologie zdravého stravování, emoční jedení - práce s emocemi
  • všímavé jedení Mindfulness
  • v komplexním přístupu psychosomatická onemocnění

Nabízím spojení s vhodnou, správnou a potřebnou výživou a pohybem a jako kouč umožňuji přemostění a integraci změny životního stylu do "reálného" života.

Máte zájem o poradenství?