Ivana Lifestyle

Péče o Vás

Ivana Lifestyle 

Dr. Mgr. Ivana Benešová

Lifestyle zdravý životní styl,  spojení několika oblastí, které fungují samostatně, ale které společně fungují o mnoho lépe. Jedná se o starostlivost o člověka v celé jeho šíři, péči o tělo, o duši, ve zdraví i v nemoci, péči o člověka jako celek po celou dobu jeho života.

Moderní či dnešní označení pro méně známé slovo Dietetika, přicházející k nám již v 5. století př.n.l. ve starověkém Řecku jako nauka zabývající se způsobem života a opatřeními, která přispívají k udržení či navrácení fyzického i duševního zdraví. Zakladatelem je Herodikos. Dále rozpracoval Hippokrates a shrnul řecký lékař Galén v sex res non naturales, šest oblastí života, které ovlivňují jeho žití. Jsou to světlo a vzduch, jídlo a pití, pohyb a odpočinek, spánek a bdění, plnění a vyprazdňování, emoce a duševní stav.

V  dnešním označení Well-being, "dobrý pocit ze života", je kombinací a propojenosti těchto oblastí života: fyzické a duševní zdraví, smysluplnost života, vztahy, sounáležitost a komunita a finance. Uvědoměním si propojenosti ovlivňujeme naší celkovou životní spokojenost. 

         "Zdraví vzniká žijeme-li v harmonii se svojí přirozeností"

Přistupuji ke každému z Vás individuálně, dívám se celistvě a věřím, že nikdy není pozdě vykročit novým směrem, začít od znova.

Největší sílu pro uskutečnění jakékoli změny či snu v našem životě máme v sobě, je uvnitř v nás. My                    jediní víme co potřebujeme, kam a kudy chceme ve svém životě jít.

                                                                                                                               Budeš-li chtít provedu Tě.

Nabízím Vám své dlouholeté zkušenosti a odbornou pomoc v oblastech, kterým se chcete a potřebujete věnovat.  Půjdeme krůček po krůčku, dle Vašeho tempa. Každý krok, každá, i malá změna je důležitá, a v čase viditelná.

Nevíte-li jak začít, kde začít, od čeho se odrazit, nebojte se mě kontaktovat.

"Každý z nás je jedinečný a zaslouží si jedinečnou starostlivost"

Kontaktní informace

Ivana Lifestyle

Dr. Mgr. Ivana Benešová

Praha Barrandov, Buštěhrad, Kladno

Své služby poskytuji v Praze a v okrese Kladno osobním setkáním či formou on-line. Dle dohody za Vámi mohu přijet a konzultace nabídnout i formou procházky v přírodě (tzv.  - peripatetické procházky).